EFEKAT KLIMATSKIH PROMENA U SRBIJI Ovi su največi problemi koji nas čekaju u budućnosti

Crveni krst Srbije, humanitarna organizacija koja istrajava punih 146 godina, počinje sa novom strateškom orijentacijom ka klimatskim promenama, sa posebnim fokusom na najugroženije grupe stanovništva i nastavlja svoje humanitarno delovanje.Detaljnije