IZLOŽBA U UMETNIČKOJ GALERIJI: “Tragovi egzistencije” Gorana Despotovskog

U Umetničkoj galeriji u Kruševcu u četvrtak, 10. novembra, u 19 sati, biće otvorena izložba “Tragovi egzistencije” Gorana Despotovskog.

Izložba „Tragovi egzistencije“ Gorana Despotovskog predstavlja radove kroz nekoliko celina realizovanih kao prostorne instalacije i video rad, u kojima umetnik nastavlja da sagledava položaj čoveka u savremenom društvu, te određene društvene pojave koje su uticale na položaj i život pojedinca. Zasnivaju se na predstavi čoveka, kroz grupu, masu, gomilu ljudi ili individualno u formi lutke, gde se u tako koncipiranom prostoru prisustvo čoveka tek samo naslućuje.

Izložba “Tragovi egzistencije”, u seriji izložbenih ciklusa Subscript (2021-), obuhvata radove u kojima je prisutno sagledavanje čovekove pozicije kroz psihičku i fizičku istrošenost usled neposrednih sudbinskih tokova (Tema: Sudbina pojedinca i njegovo izostajanje). Egzistencija sugeriše da je reč o životnom i faktičkom, a tragovi nagoveštavaju da egzistencija nije data, kao da je samo naznačena tamo gde bi trebalo da je sveprisutna.

Pitanjima egzistencijalizma i bavljenja čovekom prožeti su svi radovi ove teme koji su realizivoni u ciklusima kroz podteme: Plutati, Socijalan, Mrtva voda, Tragovi egzistencije.

U svim ovim radovima dominantni su prikazi ljudi-figura-lutaka koje alegorijski i simbolički nagone gledaoca da se s njima identifikuje i tako preispita sopstveno mesto u društvu koje je u permanentnoj krizi na globalnom planu, i ukazuje na veliki broj različitih tema.

Goran Despotovski je rođen 1972. godine u Vršcu. Diplomirao je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu (1995. godine). Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio je osnovne akademske (1999. godine) i magistarske studije slikarstva (2003. godine), i stekao zvanje: Doktor umetnosti – Likovne umetnosti (2018. godine). Na istoj akademiji je i zaposlen (od 2004. godine). Izabran je u zvanje redovnog profesora, za užu umetničku oblast Slikarstvo (od 2019. godine).

Predsednik je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine od 2017. godine.

Izlagao je na šezdeset i tri samostalne i na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Višestruko je nagrađivan iz oblasti likovnih umetnosti. Autor je više projekata u okviru Akademije umetnosti u Novom Sadu: Razlike (2005–), Slika (2011–), Knjiga (2016), Prostor digitalne slike (2016), Kôd u umetnosti (2021) i projekata u okviru SULUV: SMIC. pokretna forma (2019–), Pomeraj u kôdu (2021–) i dr. Živi i radi u Novom Sadu.

Realizaciju izložbe podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Detaljnije