NEMA VIŠE FT1P I ŠETNJE PO ŠALTERIMA Koliko će nam Centralni registar stanovništva olakšati svakodnevni život i KADA

Kada 1. septembra 2020. godine bude uspostavljen Centralni registar stanovništva, u svakom trenutku znaćemo koliko je beba rođeno u Srbiji, koliko ljudi je umrlo, kakva je etnička struktura, obrazovanost, ekonomska aktivnost ili socijalni status stanovnika.

Detaljnije