Pejsmejker – elektrostimulator koji čuva zdravlje vašeg srca

Pejsmejker, odnosno elektrostimular je svojevrsni veštački podešivač srčanog ritma i uređaj koji čuva kardiovaskularno zdravlje pacijenta emitovanjem bezbolnih električnih impulsa. Ovaj minijaturni uređaj radi na principu aktivacije srčanog mišića kod pacijenata koji imaju neku vrstu srčane blokade, aritmiju, kao i ukoliko im srce kuca ubrzanijim tempom nego što je to uobičajeno. Ugradnja pejsmejkera, takođe, može biti adekvatan odgovor na tegobe pacijenta koji pate od srčane isuficijencije, odnosno nemogućnosti srčanog mišića da efikasno pumpa krv.Detaljnije