PROBLEMATIČNA SUDSKA PRAKSA Pripremno ročište ne doprinosi, već otežava postupak

Sudije krivičari zaključili su da pripremno ročište, koje prethodi suđenju, ne samo da nije potrebno, već u velikom broju slučajeva odugovlači krivični postupak. Iako je zamišljeno kao faza postupka koja treba da pripremi i isplanira predstojeće suđenje, u praksi se pokazalo da ova novina, uvedena izmenama Zakonika o krivičnom postupku, ne doprinosi efikasnosti.Detaljnije