"AKADEMSKA ČESTITOST" MORA DA BUDE UREĐENA ZAKONOM Neustavne odredbe statuta i pravilnika univerziteta

Načini prestanka radnog odnosa predviđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o radu, pa je stoga nezakonita odredba člana osam i 8-a Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova.Detaljnije