SRPSKI AKADEMIK OČITAO LEKCIJU BRITANCIMA Njihov odnos prema Radovanu Karadžiću je jedna osvetnička akcija

Odnos Britanaca prema Radovanu Karadžiću je jedna osvetnička akcija, neprimerena ni vremenu, ni trenutku, ni ljudima koji se nalaze u tim zatvorima, kaže akademik Vasilije Krestić.Detaljnije